7. évfolyam

Év eleji ismétlés

 • Műveletek racionális számokkal
 • Felvételi típusfeladatai 
 • Gyakorló feladatok

   

Hatványok

 • Normálalak
Algebrai kifejezések
 • Algebrai kifejezések
 • Behelyettsítés, műveletei sorrend
 • Egytagú és többtagú algebrai kifejezések
 • Összevonás
 • Műveletek algebrai kifejezésekkel
 • Kiemelés

Síkgeometria I-II.

 • Tengelyes szimmetria
 • Egyenlőszárú háromszög, szabályos háromszög
 • Négyszögek
 • A kör és részei
 • Merőleges egyenesek szerkesztése
 • Párhuzamos egyenesek szerkesztése
 • Szögfelezés, szögmásolás, szögszerkesztés
 • Tengelyes tükrözés
 • Tengelyesen szimmetrikus sokszögek szerkesztése

Egyenletek, egyenlőtlenségek

Halmazok, kombinatorika

 • Halmazok
 • Műveletek halmazokkal, alapfogalmak
 • Halmazok számossága, logikai szita
 • Kombinatorika
 •  

Lineáris függvények, sorozatok

 • Sorozatok

Térgeometria

 • Testek
 • Egyenes körhenger, hasáb
 • Testek hálója

Felvételi

Év végi ismétlés

Versenyfeladatok – érdekességek – Internetes oldalak

Kockakobak

Kenguru

E-Hód – Biber

Mategye – versenyek

Bp-i Fazekas Mihály Ált. Iskola és Gimnázium

Expii

Khan academy

NKP okostankönyvek

Project Euler

Art of problem solving

Hamarosan

Nemsokára