Keresés
Close this search box.

A háromszögeket oldalaik és szögeik alapján csoportosítjuk.

 

Szögei alapján lehet egy háromszög hegyesszögű, derékszögű és tompaszögű.

A hegyesszögű háromszögnek minden szöge hegyesszög.

A derékszögű háromszögnek van derékszöge.

A tompaszögű háromszögnek van tompaszöge.

 

Oldalai szerint lehet egy háromszög:

– általános háromszög (mindhárom oldala különböző hosszúságú),

– egyenlő szárú vagy tükrös (szimmetrikus) háromszög,

– egyenlő oldalú vagy másnéven szabályos háromszög.

Két háromszög egybevágó, ha

– oldalaik páronként egyenlőek; (ooo)

– két oldaluk és az általuk bezárt szög páronként egyenlő; (oSo)

– egy oldaluk és a rajta fekvő két szögük páronként egyenlő; (oSS)

– két oldaluk és a nagyobbikkal szemközti szög páronként egyenlő. (oOS)

Háromszög-egyenlőtlenség:

Egy háromszögben bármely két oldal hosszának összege nagyobb a harmadik oldal hosszánál.

%d