Annak a testnek nagyobb a sebessége, amelyik

  • ugyanakkora utat rövidebb idő alatt tesz meg (pl. 100 m-es síkfutás)

vagy

  • ugyanakkora idő alatt nagyobb utat tesz meg.

A Mikola-csőben mozgó buborék esetén megállapítottuk, hogy a buborék mozgását (sebességét) az út per idő hányados jellemzi. Egyenletes mozgásnál a hányados is állandó. A nagyobb sebesség esetén a a hányados értéke is nagyobb lesz. Tehát a megtett út és a megtételéhez szükséges idő egymással egyenes arányos.

A sebesség jele: v

A sebesség az út és az út megtételéhez szükséges időtartam hányadosa.

A sebesség kiszámítása:

\[v= \frac{s}{t}\]

A sebesség mértékegysége (leggyakrabban használt):

\[1 \frac{m}{s} vagy \ 1 \frac{km}{h}.\]

(Mint minden tört alakban lévő mértékegységnél úgy „fejtjük” ki a mértékegységet, hogy a nevező mérőszámát egységnyinek választjuk…)

Pl. Egy autó sebessége \[72\frac{km}{h}\] azt jelenti, hogy ez az autó 1 h alatt – egyenletes mozgással – 72 km utat tesz meg.

Mi az összefüggés a m/s és a km/h között?

\[1\frac{m}{s}=3,6\frac{km}{h}\]