A sebesség - számításos feladatok

Egyenes vonalú egyenletes mozgás: 

  • a sebesség állandó (v = áll.)

  • s = v \(\cdot\) t; v = \(\frac{s}{t}\); t = \(\frac{s}{v}\)

Változó mozgás:

  • átlagsebesség: \(v_{átl}\)

  • \(v_{átl}\) = \(\frac{s_{ö}}{t_{ö}}\), azaz

  • \(v_{átl}\) = \(\frac{összes\,megtett\,út}{az\,út \,megtételéhez\,szükséges\,összes\,idő}\)

Egyenletesen változó mozgás:

  • a sebesség egyenletes változik

  • gyorsulás: a

  • a = \(\frac{\Delta{v}}{\Delta{t}}\)

  • gyorsulás = \(\frac{sebességváltozás}{sebességváltozás\,időtartama}\)

Feladat: